torstai 10. elokuuta 2017

Varhaiskasvatusyksikön esimies turvaa kasvattajatiimille työn suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin edellytykset

Otsikko on lainaus Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta. Varhaiskasvatuksen arviointiasiantuntija Laura Repo Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (Karvi) kertoi kysyessäni häneltä esimiehen roolista arvioinnissa, että esimiehen tulee seurata ja vastata arvioinnin toteutumisesta päivähoidossa. Arviointimenetelmiä ei ole määrätty, vaan jokainen valitsee sopivat arviointivälineet. Koska perusteet ovat lakisääteiset, päivähoitoyksikön esimies vastaa, että lakia noudatetaan.

Selvää siis on, että arvioinnin tulee olla säännöllistä, ja että esimiehen tulee turvata työn arvioinnin edellytykset. Se, miten tämä kaikki käytännössä tapahtuu, jätetään ”paikallisesti päätettäväksi asiaksi”. Miten tarjottu varhaiskasvatus voi olla tasalaatuista, jos käytetyt arviointimenetelmät päivähoitoyksiköissä eivät ole yhdenmukaisia? Käytettäessä eri arviointivälineitä, saadaan selville eri asioita. Jos laitat voiköntsän vaa’an päälle, et saa selville sen tilavuutta vaan painon.
Toisinaan on tarpeen käyttää joitakin tiettyjä menetelmiä arviointiin, jos halutaan selvittää esimerkiksi suomen kielen taitotaso siirryttäessä esiopetuksesta kouluun. Varhaiskasvatuksen kentältä mielestäni kuitenkin puuttuu ns. yleispätevä apuväline arviointiin. Sellainen, joka ei ole olemassa vain lapsen vasun kirjaamista varten, vaan ohjaamaan ammattikasvattajia arjessa muuttamaan omia toimintatapojansa lapsen onnistumisen edellyttämiseksi. Sellainen, joka on aikuisen ja pedagogisesti perusteltujen toimintatapojen arviointia varten, ei lapsen.

Kun yhdenmukaisia arviointivälineitä ei ole, miten esimiehet seuraavat arvioinnin toteutumista? Kirjattu vasu tai leops ei voi olla ainoa mittari tarkastella arvioinnin laatua. Voi olla hieman hankalaa nimittäin seurata ja vastata arvioinnin toteutumisesta, jos kaksi kertaa vuodessa kirjatut dokumentit ovat ainoat näkyvät todisteet siitä, että juu-u arvioitu on.Tätä kehittämishanketta varten on laadittu työkalu. Vaikka työkalu on luotu tukemaan sen käyttäjää varhaiskasvatussuunnitelman (ja nyt en tarkoita sitä kirjattua paperia vain varhaiskasvatussuunnitelmaa kokonaisuutena), toimintaympäristön ja kasvatuskäytäntöjen arvioimiseksi uskon, että sen avulla olisi esimiehen helpompaa myös seurata arvioinnin toteutumista.
Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. Päämääränä on, että yhteinen toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännössä. Johtaja vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään näkyväksi, ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti. Keskeiset arviointitulokset tulee julkistaa.
Sitten summataan!

1. Esimiehen tehtävä on seurata, mutta myös ohjata toiminnan arviointia.
2. Toiminnan arviointi ei ole lapsen arviointia.
3. Kentälle tarvitaan työkaluja säännöllisen arvioimisen toteuttamiseksi ja seuraamiseksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti